Vertrouwen en zekerheid voor leverancier en consument bij

      de afwikkeling van transacties. Gelden staan altijd veilig op een derdengeldenrekening


Waarom gebruik maken van SAFE?

  1. Het gehele betaalproces wordt voor zowel consument als leverancier sneller en efficiënter.
  2. Uw geld staat - via SAFE Betalen - veilig op een derdengeldenrekening tot het moment dat de levering heeft plaatsgevonden.
  3. Pas als alles volgens koopovereenkomst is afgehandeld, gaat SAFE Betalen tot uitbetaling van het restantbedrag over. Afspraak = Afspraak.
  4. Via SAFE Betalen kunt u simpel en snel (online) betalen via uw eigen persoonlijke orderpagina.
  5. SAFE Betalen houdt u per e-mail en desgewenst ook per SMS op de hoogte van de orderstatus.

Ook uw leverancier laat een transactie graag via SAFE Betalen verlopen, omdat hij voordat de levering plaatsvindt al weet dat u uw afspraak bent nagekomen en dat SAFE Betalen kan uitbetalen na levering. Meer weten? klik hier voor de brochure