Kopers / Klanten

Hoe werkt SAFE Betalen

Vertrouwen en zekerheid voor leverancier en consument bij de afwikkleing van transacties. 

Je betaalt het aankoopbedrag via SAFE Betalen. Jouw geld wordt veilig bewaard op een onafhankelijke bankrekening op naam van Online Payments Platform. Er wordt pas uitbetaald aan de verkoper als jij je aankoop bij levering accepteert. 

Klik hier voor verdere uitleg en een korte illustratie van de 7 eenvoudige stappen

Wat kost SAFE Betalen mij

Niets. Safe Betalen brengt jou geen kosten in rekening. Het kan wel zijn dat de verkoper jou een toeslag vraagt voor betaling via SAFE Betalen.


Wat is het verschil tussen SAFE Betalen en een gewone iDEAL betaling of bankoverschrijving

Je betaalt aan SAFE Betalen met iDEAL of een regulier bankoverschrijving (SEPA). Het verschil is dat bij SAFE Betalen jouw geld niet meteen rechtstreeks naar de verkoper gaat, maar pas nadat jij het product hebt geaccepteerd. Wordt er niet of niet volledig geleverd? Dan kun je de uitbetaling aan verkoper (gedeeltelijk) blokkeren totdat er wel conform afspraak is geleverd.


Moet ik een account aanmaken bij SAFE Betalen

Nee, dat hoeft niet. Jouw leverancier voert de bestelling gegevens in het SAFE systeem in en jij krijgt automatisch(e) bericht(en) met een link naar jouw persoonlijke bestelling pagina, vanwaar je de overeenkomstgegevens en (betaal)afspraken kunt inzien en waar je betaling(en) kunt verrichten.


Mijn leverancier vraagt om een aanbetaling klopt dit

De som die u moet aanbetalen spreekt u zelf met de verkoper af. De som die u moet aanbetalen is afhankelijk van uw onderhandeling met de verkoper. Wat u overeenkomt met de verkoper, wordt door de verkoper vastgelegd in de overeenkomst. Voordat u de overeenkomst tekent controleert u of de gemaakte afspraken goed zijn verwoord in de overeenkomst. 

Als u dus een aanbetaling bent overeengekomen met de verkoper zal SAFE Betalen dit bedrag direct uitbetalen aan de verkoper. 

Alleen als de verkoper een aanbetalingsgarantie heeft, zoals verkopers die zijn aangesloten bij een branche vereniging (bijvoorbeeld CBW-Mitex), loopt u geen risico dat u uw aanbetaling kwijt bent in geval van faillissement van de verkoper. 

Hoe loopt u geen risico met uw aanbetaling:
-    Spreek met de verkoper af dat u geen aanbetaling doet; of
-    Spreek met de verkoper af dat u wel het gehele bedrag voor uw aankoop direct wilt betalen aan SAFE Betalen, maar niet als aanbetaling. Daarmee staat uw gehele aankoopbedrag veilig bij SAFE Betalen tot u tevreden bent met de levering en creëert u uw eigen aanbetalingsgarantie; of
-    Doe zaken met een verkoper die een aanbetalingsgarantie biedt, zoals bijvoorbeeld de CBW Erkend regeling van CBW-MITEX leden.

Waarom moet ik het gehele bedrag voor levering aan SAFE Betalen overmaken

SAFE Betalen gaat over vertrouwen en heldere afspraken maken tussen koper en leverancier. Dat werkt twee kanten op; u laat zien dat u kunt betalen wat u hebt besteld en uw leverancier laat zien dat hij uw geld pas nodig heeft nadat hij heeft geleverd wat er met u is afgesproken. Afspraak is afspraak.

Waarom verricht ik via het SAFE systeem betalingen

In het SAFE systeem is het betalingsschema van uw betaling(en) ingericht. Om ervoor te zorgen dat uw betaling snel verwerkt wordt en uw geld veilig bij ons bewaard wordt moet u via het systeem kiezen voor een iDEAL betaling of een reguliere bankoverschrijving (SEPA). Zodoende kunnen wij de betaling eenvoudig koppelen aan uw order.

Een iDEAL betaling wordt direct verwerkt en is zichtbaar op uw persoonlijke bestelling pagina. Indien u kiest voor een bankoverschrijving dan krijgt u vanuit SAFE een betaalreferentie. Deze dient u minimaal te vermelden in het betalingskenmerk van uw bankoverschrijving zodat wij de ontvangen betaling eenvoudig kunnen koppelen aan uw order en betaalregel. Tussen de door u of uit uw bouwdepot verrichte betaling en door ons ontvangen en verwerkte betaling zit vaak enkele werkdagen.







































Hoe verricht ik een betaling

Het SAFE systeem stuurt u een betaalverzoek en eventueel herinnering als u een (deel) betaling dient te verrichten. Door via de verkregen link naar uw persoonlijke SAFE pagina te gaan, kan u op de afgesproken tijdstippen de betaling(en) veilig verrichten met iDEAL of een reguliere bankoverschrijving. Bent u een aanbetaling overeengekomen, dan wordt deze direct uitbetaald aan uw leverancier. Het resterende bedrag van de betaling(en) blijft veilig staan totdat aan u geleverd is wat is afgesproken. Klik voor de SAFE Betaalinstructie

Welk IBAN nummer gebruik ik bij een bankoverschrijving

Voor een bankoverschrijving gebruikt u het IBAN nummer NLxxINGB eindigend op 352. Dit IBAN nummer wordt samen met de unieke betaalreferentie aan u verstrekt als u een SEPA bankoverschrijving start in het SAFE systeem.  

Indien u een (aan) betaling doet in het systeem via iDEAL, ziet u op uw bankafschrift een ander IBAN nummer dan bovenstaande. Dit is een iDEAl rekening en hier kunnen geen SEPA bankoverschrijvingen naar overgemaakt worden. Bankoverschrijvingen naar dit nummer kunnen niet door ons verwerkt worden. 

Mocht u onverhoopt toch een bankoverschrijving naar dit rekeningnummer hebben overgemaakt adviseren wij u contact op te nemen met uw Bank zodat het bedrag zsm teruggestort wordt naar u.

Let op: gebruik nooit het IBAN nummer van uw leverancier welke op de factuur vermeld staat, want dan wordt je geld rechtstreeks naar de leverancier overgemaakt en niet door SAFE ontvangen en veilig bewaard totdat de levering ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Waarom krijg ik een betaling teruggestort

Soms kan het voorkomen dat wij een ontvangen betaling niet herkennen en kunnen koppelen aan een order. Vaak komt dit doordat niet de juiste uit het SAFE systeem verkregen betaalreferentie is meegegeven in het betalingskenmerk.

Wij proberen op basis van andere kenmerken alsnog de betaling te verwerken. In gevallen dat dit niet lukt storten wij het bedrag terug.
























Waarom lukt een iDEAL betaling niet

Banken hebben iDEAL transacties vaak gemaximeerd of consumenten hebben dit zelf gelimiteerd. Indien orderregels groter zijn dan dit limiet is een iDEAL betaling niet mogelijk. 

In deze gevallen kunt u het volgende doen

 - u vraagt uw bank éénmalig uw limiet te verhogen                                                        - u betaalt middels een bankoverschrijving voorzien van de juiste betaalreferentie    uit het SAFE systeem                                                                                                          - u vraagt uw leverancier om de order in deelregels te delen met het maximale          iDEAL bedrag per orderregel










Wat betekent status afgeleverd

Uw order(regel) krijgt status 'afgeleverd' zodra uw leverancier dit in het systeem aangeeft.  Op  basis van uw afspraken met uw leverancier kan dit zijn na bestelling, na aflevering op adres, na montage of anderszins.

Zodra uw order(regel) de status afgeleverd krijgt dan geeft de leverancier hiermee aan dat hij zijn (deel)levering van de overeenkomst tussen u beiden is nagekomen. U krijgt uiteraard bericht vanuit SAFE als uw order  de status afgeleverd krijgt en dan heeft u conform de geldende voorwaarden 4 dagen om te signaleren als er een probleem is met de (deel)levering en de afspraken die u met de leverancier heeft nog niet volledig zijn nagekomen. U kunt dit aangeven op uw persoonlijke bestellingspagina. Zorg er altijd voor dat het betalingsschema op uw pagina de afspraken en levermoment(en) goed weergeeft. Zo niet geef dit dan aan bij uw leverancier en laat het aanpassen.






















Ik krijg uit SAFE bericht van aflevering voordat de keuken volledig is gemonteerd

Op basis van de afspraken die u met uw leverancier maakt kan het voorkomen dat uw leverancier uw order op status afgeleverd zet in het SAFE systeem, nadat hij de keuken op uw woonadres heeft geleverd, maar nog niet heeft gemonteerd. 

Let in deze situatie goed op dat de periode van 4 dagen om een probleem te melden en de uitbetaling  aan de leverancier (gedeeltelijk) te blokkeren ingaat op het moment van melding in het systeem met status 'afgeleverd'.

Controleer dus goed wat de afspraken zijn en signaleer tijdig in het systeem en bij uw leverancier als deze niet juist zijn weergegeven op uw persoonlijke bestellingspagina of niet volledig worden nageleefd, om te voorkomen dat er uitbetalingen plaatsvinden voordat de volledige overeenkomst is nagekomen.  



























































































Hoe kan ik een uitbetaling tegenhouden

Zodra uw leverancier een bestelling voor u heeft aangemaakt, dan ontvangt u per e-mail uw persoonlijke bestellingspagina. Zodra u heeft betaald en de leverancier aangeeft te hebben geleverd, dan kunt u op deze bestellingspagina binnen 4 dagen een probleem melden om uitbetaling te voorkomen.

Aan hand van het gemelde probleem (geen levering of probleem met levering) wordt er bepaald of de leverancier nog helemaal niets of 90% van de order krijgt uitbetaald.

Pas als u aangeeft dat het probleem is verholpen wordt het restant uitbetaald.

Hoe krijg ik mijn geld terug

Indien u kunt aantonen dat de koopovereenkomst tussen u en uw leverancier formeel is ontbonden en wij dit hebben kunnen verifiëren bij uw leverancier, wordt er conform de vastgestelde formele ontbinding door SAFE Betalen gehandeld. 

Neemt u hiervoor contact op met de SAFE Betalen Helpdesk voor consumenten via info@safebetalen.nl.

Hoe veilig is SAFE Betalen

SAFE Betalen maakt gebruik van Online Betaalplatform om de gelden van zowel kopers als leveranciers te allen tijde veilig te stellen via de derdengeldenrekening "Online Payments Foundation".  

Online Betaalplatform is onderdeel van Online Payment Platform B.V. en zowel door De Nederlandsche Bank als de Europese Bank Autoriteit gelicenceerd als betaalinstelling. Zij mogen opereren in 14 landen en wikkelen o.a. alle iDEAL transacties van marktplaats.nl af. 

Voor vergunning details kijk dan op site van De Nederlandsche Bank  of de EBA.

Een derdenrekening is beschermd in die zin dat er geen beslag op kan worden gelegd door schuldeisers van de houder van de derdenrekening. Ook mogen de gelden die op de derdenrekening geparkeerd staan niet worden meegenomen in een eventueel faillissement van de houder van de derdenrekening. Zo wordt gewaarborgd dat de derdengelden, altijd toekomen aan de begunstigde.

In geval de bank  (ING Bank), waar de derdengeldenrekening wordt gehouden, failliet gaat dan is jouw geld gegarandeerd onder de wettelijke regeling van het Deposito Garantie Stelsel (DGS) tot een bedrag van 100.000 euro. Meer informatie over hoe het DGS werkt vind je op www.dnb.nl.





Wat bij faillissement van verkoper

Als de verkoper failliet gaat voordat jij je aankoop ontvangen hebt, dan heb je daar geen last van. Het geld wordt bewaard op een rekening waar de verkoper niet bij kan. Wordt er niet geleverd? Dan krijg je je geld terug. 



Verkopers / Leveranciers

Waarom als leverancier gebruik maken van SAFE Betalen

Door uw klanten te laten betalen via SAFE Betalen biedt u hen een professionele en eenvoudige online betaalmethode en extra zekerheid. Klanten kunnen eenvoudig hun orders betalen terwijl u zich geen zorgen hoeft te maken over openstaande vorderingen. U laat de klant de controle over zijn geld behouden totdat u alles volgens afspraak heeft geleverd.

Naast dat u uw klanten zekerheid en gemak biedt, kunt u ook heel eenvoudig al uw order beheren. Er worden namelijk o.a. automatische betaalverzoeken en herinneringen verzonden naar uw klanten. 

In uw order-overzicht kunt u snel alle benodigde informatie zien; of er nog een openstaand bedrag is of dat de order volledig is betaald. 

Bij het aanmaken van een order kunt op zeer eenvoudige wijze een betaalschema opstellen. Levert u pas over 6 maanden? Dan kunt u al wel de klant een aanbetaling laten doen. 

Benieuwd of SAFE Betalen iets voor u is? Probeer het nu en maak hier een gratis account aan of download de brochure

Hoe werkt het

Voor een korte uitleg klik hier

Hoe start ik

Door middel van registratie en éénmalig enkele eenvoudige stappen in het bedrijfsverificatieproces krijgt u toegang tot uw eigen SAFE omgeving waar u snel en effectief orders kunt aanmaken en de benodigde klantdocumentatie vindt.




Wat moet ik doen bij het sluiten van de overeenkomst

Uw en uw klant tekenen de koopovereenkomst en de SAFE Betalen Afspraken en u verstrekt de aanvullende SAFE Betalen Voorwaarden en betaalinstructie. Deze Voorwaarden worden aanvullend een onderdeel op de koopovereenkomst en uw eigen voorwaarden. De klantdocumentatie is beschikbaar in uw persoonlijke SAFE omgeving onder 'documenten'











Waarom moet ik SAFE Betalen Afspraken getekend toevoegen bij de Koopovereenkomst

Door het laten ondertekenen van de SAFE Betalen Afspraken aanvullend op de Koopovereenkomst, bevestigen u en uw klant naar elkaar dat SAFE Betalen als betaalwijze wordt gebruikt. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden en door ondertekening geeft uw klant aan daar kennis van genomen te hebben.

Dit voorkomt dat er op enig moment onduidelijkheid bestaat tussen u en uw klant over de gekozen betaalwijze. U bent namelijk een bindende overeenkomst aangegaan. 






































Hoe voer ik een nieuwe order in

In uw SAFE omgeving start u een nieuwe bestelling. Op de tab algemene informatie voert u de ordergegevens in zoals overeengekomen in de koopovereenkomst.

Op de tab betalingsschema voert u de betaling(en) in en de uiterste betaaldata zoals u heeft afgesproken.  De eerste regel is altijd de aanbetalingsregel. Deze wordt direct aan u uitgekeerd na betaling door uw klant.

Voer los van de aanbetalingsregel altijd één extra regel toe voor het orderbedrag (of het restant in geval van een aanbetaling). U kunt er voor kiezen om meerdere betalingsregels en dus meerdere betaalmomenten te creëren.


































































Kan ik een order wijzigen

Na het versturen van de orderbevestiging ontvangt uw klant van SAFE per e-mail (en optioneel SMS) de bevestiging van de order en de gemaakte afspraken. In de e-mail zit ook een link naar zijn persoonlijke  SAFE pagina met daarop alle actuele (betaling)afspraken over zijn aankoop. Via deze pagina kan uw klant ook betalingen voldoen. Uw klant controleert deze e-mail zorgvuldig! En neemt contact op met u  als er iets niet klopt. 

U kunt wijzigingen eenvoudig aanbrengen en de bijgewerkte order opnieuw verzenden naar uw klant. Orderregel(s) die nog niet door uw klant zijn voldaan kunnen op elke moment gewijzigd worden. 











Ik heb geleverd hoelang duurt het voordat ik wordt uitbetaald

Nadat u in uw SAFE Betalen account heeft aangegeven dat u volgens afspraak heeft geleverd, wordt er vier dagen na leveringsdatum, opdracht tot uitbetalen gegeven, indien de koper geen problemen aanmeldt.

Hoe weet ik dat SAFE Betalen veilig is

SAFE Betalen maakt gebruik van Online Betaalplatform (onlinepaymentplatform) om de gelden van zowel kopers als leveranciers te allen tijde veilig te stellen via de derdengeldenrekening "Online Payments Foundation".  

Online Betaalplatform is onderdeel van Online Payment Platform  B.V. en zowel door De Nederlandsche Bank als de Europese Bank Autoriteit gelicenceerd als betaalinstelling. Zij opereren in 14 landen en wikkelen o.a. alle iDEAL transacties van marktplaats.nl af. 

Voor vergunning details kijk dan op site van De Nederlandsche Bank  of de EBA

Een derdenrekening is beschermd in die zin dat er geen beslag op kan worden gelegd door schuldeisers van de houder van de derdenrekening. Ook mogen de gelden die op de derdenrekening geparkeerd staan niet worden meegenomen in een eventueel faillissement van de houder van de derdenrekening. Zo wordt gewaarborgd dat de derdengelden, altijd toekomen aan de begunstigde.

In geval de bank  (ING Bank), waar de derdengeldenrekening wordt gehouden, failliet gaat dan is jouw geld gegarandeerd onder de wettelijke regeling van het Deposito Garantie Stelsel (DGS) tot een bedrag van 100.000 euro. Meer informatie over hoe het DGS werkt vind je op www.dnb.nl.